سفارش تبلیغ
صبا
حکمرانیها میدانهاى مسابقت مردان است . [نهج البلاغه]