سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خداوند از قیل و قال و تباه کردن مال و فراوانی سؤال نفرت دارد [امام کاظم علیه السلام]